Branding tjenester | W3 Lab digital byrå

Branding

Enten det er en ny posisjon, et nytt utseende eller en bedre representasjon av bedriftens identitet, går bedrifter gjennom rebranding for å illustrere sine beslutninger om å endre og forsøke å gjenoppta sitt marked. Når bedrifter vokser og utvider, blir samtidig multi-site rebranding stadig mer kostbart og komplisert.

Et rebranding-prosjekt som omfatter flere hjemmesider innebærer typisk en stor portefølje spredt geografisk enten landsdekkende eller internasjonalt. Denne type prosjekt krever balanse mellom kreativ, strategisk og teknisk ekspertise; høynivå tenkning som knytter merkevaren, markedsføring og eiendomsgrupper til en organisasjon.

Det er viktig med en helhetlig hjemmeside og at implementeringen er av en høy kvalitet ved å være integrert i merkevarens nye posisjon, identitet og preferanse i markedet.

Å flytte en merkeidentitet fra et eksisterende miljø og ivareta merkets integritet og helhet, krever betydelig oppmerksomhet på detaljer. Dette kommer i tillegg til logistikken til en forsyningskjede som kreves for å levere over nasjonale og internasjonale grenser, hvor organisasjoner sjelden har den nødvendige kompetansen internt.

Et rebranding-prosjekt som omfatter flere hjemmesider har potensiale til å utvikle seg fra en mulighet til en risiko.

Kontakt oss for et tilbud

eller en gratis detaljert analyse av ditt nettsted.